صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نگرانی اروپا از تحریم های ثانویه باعث شده تا سران اروپایی طرح‌های جدیدی برای ایجاد صندوق‌های اقتصادی و روابط تجاری مستقل به مقامات ایرانی وعده دهند.

برخلاف تصور دولت امریکا تا کنون کشورهای اروپایی در خروج از برجام با این کشور همراه نشده است و طبق گفته مقامات سیاسی – اقتصادی بین المللی روابط اقتصادی و تجاری با ایران در شرایط وضع تحریم های جدیدهمچنان ادامه خواهد داشت.

بر همین اساس خروج یکجانبه آمریکا از برجام و نگرانی اروپا از تحریم های ثانویه باعث شده است تا سران اروپایی طرح‌های جدیدی برای ایجاد صندوق‌های اقتصادی و روابط تجاری مستقل به مقامات ایرانی وعده دهند.

مرتبط با این