صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

به مناسبت سالروز نابودی آخرین پایگاه و پایان حکومت داعش موشن گرافیک "وقتی قرار است داعش بماند" را مشاهده می‌کنید.