صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

همزمان با مذاکرات صلح آمریکا با طالبان دور جدید خشونت ها در افغانستان آغاز شده است.