صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بیانات امام خامنه ای : ...مشکل اصلی آن است که دنیا نظام سلطه را پذیرفته است