صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رسانه‌های فارسی زبان خارجی برای پوشش اعتراضات در جهان از تاکتیک «بزرگ نمایی» برای مخالفان و سانسور برای دوستان استفاده می‌کنند.