صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سران احزاب فرانسه برخورد خشونت آمیز رئیس جمهور کشورشان را در مقابل تظاهرات ضد سرمایه داری، پایانی بر دوران مکرون می‌دانند.