صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در تمام دورهمی‌ها رهبر انقلاب و دانشجویان هر چه گذشته، گفته و شنیده شده با تاکید بر اصول مهمی بوده است که از دانشجو انتظار می‌رود.

حضور در دیدار‌هایی که برگزار کننده اش در آمادگی به پاسخگویی سابقه‌ای دیرینه دارد، به دوران انقلاب بر می‌گردد که ایشان هنوز رئیس جمهور نیز نبودند.
در تمام دورهمی‌ها رهبر انقلاب و دانشجویان هر چه گذشته، گفته و شنیده شده با تاکید بر اصول مهمی بوده است که از دانشجو انتظار می‌رود.
از این رو جلسات بی وقفه و هر ساله این چهل سال بدون هیچ منعی در بازگو کردن نظرات پیش رفته است.