صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دولت های غربی و رسانه هایشان در حالی معترضان ضد سرمایه داری در فرانسه را اغتشاشگر می نامند که در ایران حتی از تروریست ها هم حمایت می کنند.

فرانسه روزهای پرآشوبی را می‌گذراند. مردم فرانسه در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و افزایش قیمت سوخت به خیابان‌ها ریخته‌اند و پلیس فرانسه در حال برخورد شدید با معترضان است. ماکرون اما در پیامی از شیوه برخورد پلیس با معترضان تشکر کرده است و همین توئیت او، آتش را شعله‌ورتر کرده است.

نکته جالب در این میان، عدم توجه جدی رسانه‌های خبری به این آشوب‌هاست، رسانه هایی که کوچکترین اعتراض در ایران را پوشش می دهند و یا با دروغ‌پردازی و حضور عوامل مزدور خارجی در اعتراض ها آن را به اغتشاش می کشند و حالا در برابر اعتراض های جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه آن ها را اغتشاشگران و خشونت طلب جلوه می دهد.