صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

نیروهای امنیتی فرانسه متفرق کردن معترضان به نظام سرمایه داری از ماشین آب پاش و گاز اشک اور استفاده کردند.

درگیری‌های نیروهای امنیتی فرانسه با معترضان به نظام سرمایه داری معروف به جلیقه زردها برای پنجمین هفته ادامه یافت.

معترضان روز گذشته که به دومین شنبه سیاه معروف شد با پلیس درگیر شدند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جلیقه زردها از ماشین آب پاش و گاز اشک اور استفاده کردند.