صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

براساس گزارشات منابع غربی 70 درصد پولشویی جهان در آمریکا و اروپا انجام می شود.

مرتبط با این