صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دستور فوری ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و سوریه، همپیمانان این کشور و اعضای کنگره را شوکه کرده است.