صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بسیاری از ناظران بر این باورند که 2019 سال افزایش رقابت‌ها و تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا خواهد بود.