صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

موشن گراف فتنه تحریم ساز نگاهی به اثرات زیان بار فتنه سال 88 در حوزه اقتصادی کشورمان در سطح بازارهای بین المللی دارد.

در طی ده روز اول آغاز فتنه 88، شش قطعنامه در کنگره‌ آمریکا علیه ایران به تصویب رسید و بعد از آن نیز تحریم‌های گسترده‌ ایران آغاز شد، مسئولین غربی که تا پیش از این بر لزوم واقع‌گرایی در برابر ایران سخن به میان می‌آوردند و از ضرورت تعامل با ایران می‌گفتند، به‌یکباره شروع به اظهارات مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران کردند.

مرتبط با این