صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معترضان فرانسوی به نظام سرمایه داری فرانسه، برای هفتمین هفته پیاپی در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.