صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

درحالی که پیونگ یانگ حسن نیت خود را در جهت پیش برد فرآیند خلع سلاح هسته ای نشان داده اما آمریکا نه تنها در این زمینه قدمی بر نداشته بلکه بیشتر بر طبل یکجانبه گرایی و تشدید فشارها علیه کره شمالی کوبیده است.