صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

ناظران سیاسی بر این باورند ترکیب جدید مجلس نمایندگان آمریکا موجب شده است ترامپ سپر بیاندازد.