صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

به گفته رسانه‌های آمریکا بعد از گذشت 15 روز از تعطیلی دولت در آمریکا صد‌ها هزار کارمند فدرال حقوق شان را نگرفته و مشکلات بهداشتی و خدماتی سر باز کرده اند.