صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هشتمین هفته اعتراضات به نظام سرمایه داری در فرانسه به صحنه درگیری معترضان با پلیس ضد شورش و گسترش ناامنی ها در این کشور تبدیل شد.