صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بی عملی آمریکا به اروپا هم سرایت کرده است و اتحادیه اروپا بار دیگر وعده داده که سازوکار ویژه مالی با ایران در هفته‌های آینده برقرار می‌شود.

مرتبط با این