صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بی عملی آمریکا به اروپا هم سرایت کرده است و اتحادیه اروپا بار دیگر وعده داده که سازوکار ویژه مالی با ایران در هفته‌های آینده برقرار می‌شود.