صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

با نزدیک شدن به چهل سالگی انقلاب نگاهی به تحقیر آمریکا در چهل سال گذشته داریم.