صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محمدرضا پهلوی، چهل سال پیش در چنین روزی از کشور گریخت.

محمدرضا پهلوی چهل سال پیش در روز 26 دی 1357 از ایران گریخت.

او پس از فرار از کشور به مصر رفت و پس از آن به مراکش، باهاما، آمریکا، پاناما و دوباره مصر رفت و در 5 مرداد 1359 به دلیل بیماری سرطان فوت کرد.