صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

اروپایی‌ها باید موضوع آمادگی ایران برای غنی سازی 20 درصد را جدی بگیرند

اروپایی ها باید موضوع آمادگی ایران برای غنی سازی 20 درصد را جدی بگیرند، زیرا حوصله و صبر ایران در مقابل وعده های بی سرانجام اروپا به سر رسیده و تهران وارد مرحله تصمیم گیری برای پاسخ هایی عملی و واکنش هایی شوک آور شده است.

مرتبط با این