صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رشد علمی ایران از سال 1374 تا کنون در رتبه نخست رشد علمی جهان قرار گرفته و 11 برابر میانگین رشد علمی جهان است