صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دشمنان ایران سالهاست از ابزارهایی مانند تحریم و تهدید استفاده می‌کنند تا نظام را از پای دربیاورند اما هیچگاه به هدف خود دست نیافتند.

چهل سال محاسبه دشمنان و برنامه ریزی برای از میان برداشتن انقلابی که خیال می کردند ظرف چند هفته کارش تمام می‌شود، برعکس درآمده و انقلاب اسلامی ایران هر سال توانمندتر از سال گذشته در جهان ظاهر می‌شود.