صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اقدام سفارت آمریکا در ارمنستان در ارتباط با جاسوسی از شهروندان این کشور اعتراض شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی را برانگیخته است.