صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که به علت «فشار بسیار سنگین» آمریکا هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را قبول کند و این اتحادیه از ثبت رسمی این سازوکار «ناتوان» است.

مرتبط با این