صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که به علت «فشار بسیار سنگین» آمریکا هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را قبول کند و این اتحادیه از ثبت رسمی این سازوکار «ناتوان» است.