صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

ظریف بیانیه 12 بندی اروپا در خصوص سازوکار مالی با ایران را صرفا سیاسی دانست.

مرتبط با این