صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

اگرچه سیاستمداران و مردم آمریکا تحمل بسیار بالایی در ارتباط با فساد‌های سیاسی و اقتصادی ترامپ پیدا کرده اند، اما استعفا‌ها در دولت به شدت افزایش یافته است