صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سفر رئیس جمهور آمریکا به عراق؛ سفری چراغ خاموش، مخفیانه و شبانه بود در حالیکه رئیس جمهور ایران با اعلام قبلی به این کشور سفر کرد و با استقبال مقامات بلند پایه روبرو شد.