صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

دو خبرنگار که در حال پوشش تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری بودند با برخورد خشن پلیس فرانسه مواجه شدند.

پلیس فرانسه اقدام به ضرب و شتم دو خبرنگار که در حال پوشش تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری در شهر تولوز بودند، کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است پلیس فرانسه، بیش از چهل تن از معترضان به نظام سرمایه‌داری را در شهر تولوز بازداشت کرده است.

مرتبط با این