صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مقامات ترکیه، بر عدم‌ پیروی آنکارا از تحریم های یکجانبه آمریکا ضد ایران تاکید کرد.

مرتبط با این