صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شهروندان معترض به نظام سرمایه داری در بیست و پنجمین تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند.

سه هفته تا انتخابات مهم پارلمانی اروپا باقی مانده است و تظاهرات مخالفان دولت مکرون سرنوشت این انتخابات را نیز رقم خواهد زد.

امانوئل مکرون از تاثیر این اعتراضات بر نتایج انتخابات واهمه دارد.

مرتبط با این