صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آرایش جنگی دشمن در فضای رسانه ای، شایعه حضور تانک و ادوات نظامی در آبادان و تصویر جنجالی روی جلد مجله‌ای در تهران را به روایت داغ‌های مجازی ببنید.