صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برای چندهمین هفته متوالی تظاهرات جنبش ضد سرمایه داری در فرانسه برگزار شد و مردم خواستار استعفای «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری این کشور شدند.