صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دوگانه سوزی جنگ و صلح یا جنگ و مذاکره، یک دوگانه غیرواقعی است که بیشتر به یک تله برای باج گیری می‌ماند و هرگونه محاسبه بر اساس آن، درواقع گرفتار شدن در تله آمریکا است.