صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از آنجایی که دولت ارز 4200 تومانی را برای تهیه کالا‌های اساسی مردم تخصیص داده است می توان برای تسهیل در این زمینه، از کوپن هم استفاده کرد.