صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

رئیس جمهور آمریکا یک روز ایران را تهدید می کند و روز دیگر می گوید قصد جنگ ندارد، سیگنال هایی که کاملا متناقض است