صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

بدعهدی، تناقض گویی، خروج یکجانبه از پیمان های بین المللی، اعلام اخبار جعلی از تریبون کاخ سفید، امری عادی در سیاست خارجی آمریکا به شمار می رود.