صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

معامله قرن، چون حراج مثلث آمریکایی، اسرائیلی و سعودی به آرمان فلسطین است.