صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

تحریم بالاترین مقام سیاسی دینی و معنوی یک کشور نشان از سردرگمی مقامات آمریکا است

آقای روحانی در مراسم رونمایی از پرونده الکترونیک سلامت گفت: هیچ حکومتی که ذره‌ای خرد و تدبیر داشته باشد نمی‌آید بالاترین مقام یک کشور آن هم نه فقط مقام سیاسی که مقامی دینی، اجتماعی و معنوی آن هم نه فردی که رهبر ایران است بلکه رهبر عاشقان ایران و انقلاب اسلامی، مسلمانان و شیعیان در سراسر جهان است رهبری که فقط متعلق به ایران نیست بلکه به همه ملت‌ها در لبنان، سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، کویت و همه جا اعم از شیعه و غیرشیعه علاقه مند، عاشق، مقلد و مطیع ایشان هستند؛ یک آدم اینقدر عقلش را از دست بدهد و کار وقیحانه‌ای انجام بدهد که چه؟ بگوید رهبری یک کشور را می‌خواهم تحریم کنم؛ که چی؟ که به آمریکا نیاید؟!

مرتبط با این