صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع ترورهای بین هفتم تا دوازدهم تیرماه دهه 60 را منتشر کرد.