صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دست برتر ایران در نقاط حساس و حیاتی جهان برای آمریکا روشن شده است.

یونس بالفلاح، استاد رشته اقتصاد سیاسی دانشگاه لیل فرانسه به یکی از نقاط قوت ایران در برابر آمریکا پرداخته است که در فیلم ذیل مشاهده می کنید.