صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

فیصل قاسم در برنامه‌ای تلویزیونی، به بررسی تهدیدهای جدید آمریکا و قدرت مقابله ایران با این تهدیدها پرداخت.

فیصل قاسم مجری ضد ایرانی شبکه الجزیره، در یکی از برنامه‌های این شبکه درباره مقابله ایران با تهدیدهای آمریکا، صحبت کرد.

فیصل قاسم گفت: آیا کم عقلی نیست که به تهدیدهای جدید آمریکا ضد ایران اعتماد کنیم؟ آیا ایران جلوی تهدیدهای اخیر ترامپ ایستادگی نکرد؟ آیا ایران توانایی مقابله با تهدیدهای آمریکایی را ندارد؟ همانگونه که در گذشته با آن‌ها مقابله کرد و بر آن‌ها پیروز شد.