صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

رادیو گفت وگو در هفته ای که گذشت؛

بعد از شوک خبری گروه 7 در فرانسه و ادامه ی غافلگیری سریالی وزیر خارجه کشورمان که در مواقع حساس دوست و دشمن را شگفت زده می کند، اینبار نوبت احمد توکلی بود که بمب خبری خود را در مصاحبه با رادیو گفت وگو منفجر کند که صدای آن به تلویزیون های آن سوی آبی هم رسید.

مرتبط با این