صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

یونیسف مجموعه ای از کوله پشتی‌ در محوطه سازمان ملل نصب کرده که هر کدام نمادی از کودکان هستند که جان خود را در جنگهای اخیر از دست داده اند.

مرتبط با این