صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

بسته خبری داغ‌های مجازی به سوژه‌های مختلفی چون پخش شدن عکس پیروزی جبهه مقاومت و اقدام عجیب آمریکا علیه ظریف پرداخته است.

بسته خبری داغ های مجازی به سوژه های مختلف و موضوعات متنوعی از جمله سلفی جالب یک رئیس جمهور در سازمان ملل متحد، پخش شدن عکس پیروزی جبهه مقاومت، اقدام عجیب آمریکا علیه ظریف و... پرداخته است.

مرتبط با این