صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

کارشناس بی بی سی فارسی برای تحلیل اغتشاشات اخیر در ایران به نسخه گل گاوزبان مادربزرگش متوسل شد.

شب گذشته مهدی مهدوی آزاد از بن آلمان و محمدرضا سبزعلیپور از تهران درباره راهپیمایی برگزار شده در تهران در مخالفت با اغتشاشات اخیر در بی بی سی فارسی مناظره کردند.

مهدوی آزاد در این مناظره برای تحلیل اغتشاشات اخیر از نسخه گل گاوزبانی که مادربزرگش برای رفع بیماری‌ها به او سفارش می‌کرد، صحبت کرد که با پاسخ‌ جالب سبزعلیپور مواجه شد.

مرتبط با این