صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

طی 24 ساعت بارندگی در استان سیستان و بلوچستان، خسارات غیرقابل تصوری به بار آمد و بیش از 3 هزار نفر را آواره کرد.

مرتبط با این