صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

جان برنان در یکی از نشست‌های خود پیرامون نقش مهم شهید سردار قاسم سلیمانی در منطقه صحبت کرد.وی گفت: سردار قاسم سلیمانی یکی از دشمنان شکست ناپذیر در دوره خدمت من بود. او در عقب راندن نیرو‌های ضد ایرانی بسیار مبتکر و باهوش بود.

مرتبط با این