صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شب گذشته ماهواره ظفر با ماهواره‌بر سیمرغ از پایگاه فضایی امام خمینی(ره) پرتاب شد، اما ماهواره‌بر به سرعتِ مورد نیاز برای تزریق ماهواره نرسید. ماهواره ظفر با همت متخصصان ایرانی ساخته شد. این ماهواره از 64 هزار قطعه تشکیل شده است.

مرتبط با این